Service

JM SERVICE


Service og leveranser

Reingjøring og utskifting av defekte deler

Utskifting av veivaksling, lager, stempel

Slitedeler kan skaffes.

Ventiljustering

                                                        PROPELL ANLEGG.


Service og vedlikehold av propellanlegg.


Montering av propellanlegg, justering.


Slitedeler kan skaffes.

Planing og utskifting av defekte topp eller deler


            Vribar eller faste propell.


        Eldre typer med omstyrings bukk.

Aqua Nor 2017

Husøydagan 2017

              London Boat Show 2018.


                            Overhaling av ISUZU 6 BD1.

Adresse: Sjøgata 35A, 9300 Finnsnes

Telefon: +47 91 91 48 66

Epost: jm-service@hotmail.com